Dom zdravlja Derventa

Dom zdravlja Derventa

Stevana Nemanje bb, 74400 Derventa

+387 53 333 292

+387 53 333 299

dzderv@teol.net

07-19

00-24

Osnovni podaci o Domu zdravlja:

  • Direktor: Šaran dr Mirko
  • Kontakt osoba: Vučković Koviljka, glavna sestra
  • Broj registrovanih građana: 23.883
  • Površina koju pokriva DZ: 517 km kvadratnih
  • Ukupan broj zaposlenih: 135
  • Udaljenost do prve bolnice: 41km (Opšta bolnica Doboj)

O Domu zdravlja

Organizovana zdravstvena zaštita u  Derventi počela je austrougarskom okupacijaom, i januara 1885. godine je otvorena prva opštinska bolnica u Derventi sa 7 bolesničkih soba i 25 postelja, a iste godine otvorena je i prva apoteka.

Zbog ozbiljnih  zdravstvenih problema 1904. godine izgrađena je nova zgrada bolnice sa higijensko-sanitarnim i građevinskim zahtjevima i imala je kompletnu kanalizacionu i vodovodnu mrežu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u Derventi je postojao i vojni stacionar. Godine1923. osnovana je Banovinska bolnica sa 35 postelja, a 1935. godine je proširena na 50 postelja.

Od 1945. do 1953. godine zdravstvo se razvija i početkom 1947. godine Banovinska bolnica prerasta u Pomoćnu okružnu bolnicu sa preko 60 postelja za potrebe sreza Derventa, Srbac, Prnjavor, Brod, Odžak, Maglaj, Doboj i Zavidovići. Zbog narastanja potreba za posteljnim kapacitetom tek 1952. godine otvara se prva bolnica u Doboju za potrebe ovog kraja i šire. Ostvarujući koncepciju približavanja zdravstvenih usluga korisnicima već 1952. godine počinju sa radom seoske ambulante na području derventske opštine.

Godine 1953. osniva se ATD i grudni odjel, 1956. godine počinje sa radom Savjetovalište za majku i dijete. Jula 1964. godine dolazi do objedinjavanja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i formiranja Medicinskog centra Derventa (među prvima u BiH).

Intenzivan period razvoja primarne zdravstvene zaštite počinje 1971. do 1981. godine izgradnjom pored postojećih ambulanti novih savremenih terenskih ambulanti na području opštine Dervene, a  1981. godine izgrađen je nov i savremen objekat, zgrade Doma zdravlja gdje je i danas smješten.

Medicinski centar je 1985. godine imao 411 zaposlenih, a taj broj 1990. godine je iznosio 469. Ukupnom organizacijom sistema zdravstva 1992. Godine, Dom zdravlja nastavlja sa radom, a dolazi do gašenja bolničkog kapaciteta. Pposlednja registracija je bila 28.04.1995. godine, od kada je ova ustanova organizovana kao JZU Dom zdravlja Derventa u skladu sa tada važećim propisima. Doregistracija je izvršena kod Osnovnog suda u Doboju 19. 02. 2003. godine sa novim službama CMZ i CBR, sa ponovnom registracijom porodilišta.

Od 1. januara 2005. godine osam timova porodične medicine počelo je sa radom u dvije smjene za područje grada. Danas u okviru Doma zdravlja Derventa usluge primarne zdravstvene zaštite pruža 10 timova porodične medicine (8 timova u gradu i 2 tima na seoskom području).

Ambulante porodične medicine Dom zdravlja Derventa
Rukovodilac službe porodične medicine: Obradović dr Nada, specijalista medicine rada sa doedukacijom iz porodične medicine

Kontakt osoba: Stojaković Mira, medicinska sestra
Kontakt telefoni: 053/333-218; 053/333-329 lok. 30

U Domu zdravlja Derventa radi 8 timova porodične medicine, koje vode sljedeći ljekari:

Obradović dr Nada, specijalista medicine rada sa doedukacijom iz PM
Djalić dr Nedeljka, specijalsita opšte medicine sa doedukacijom iz PM
Kuburić dr Jelena, specijalista porodične medicine
Djurić dr Davor, doedukacija iz porodične medicine
Djujić dr Igor, doedukacija iz porodične medicine
Bjegović-Djujić dr Milena, doedukacija iz porodične medicine
Krstović dr Rodoljub, doktor medicine
Stanojević dr Milan, doktor medicine
Knežević dr Marija, doktor medicine
Mladenović dr Ranko, doktor medicine
Nagradić dr Aleksandra, doktor medicine - specijalizant oftalmologije

Ambulanta porodične medicine Osinja
Todorović dr Radovan, specijalista porodične medicine
Kontakt telefon: 053/325-018

Ambulanta porodične medicine Kalenderci
Kontakt osoba: Čolić Milica, medicinska sestra
Kontakt telefon: 053/329-245

Ambulanta porodične medicine Lužani Bosanski
Kontakt osoba: Stojaković Mira, medicinska sestra
Kontakt telefon: 053/333-329 lok. 30

U okviru Doma zdravlja Derventa pored timova porodične medicine postoje sljedeće službe:

Služba hitne medicinske pomoći
Prim. Kuburić dr Zdravko, specijalista pneumoftiziolog
Kontakt telefon: 053 332 444; direktni jedinstven broj 124
Radno vrijeme: T00-24

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Nenadić dr Biljana, specijalista ginekologije i akušerstva
Kontakt osoba: Novaković Mira, viša medicinska sestra
Kontakt telefon: 053/333-292 lok. 24

Služba porodilišta
Šaran dr Mirko, specijalista ginekologije i akušerstva
Kontakt osoba: Grbić Jovanka, medicinska sestra - akušerka
Kontakt telefon: 053/333-299; 053/333-292

Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine
Vekić dr Gordana, specijalista pedijatar sa doedukacijom iz porodične medicine
Tubak dr Dijana, doktor medicine - specijalizant pedijatrije
Kontakt telefon: 053/333-292 lok. 50

Služba za zaštitu djece i omladine pruža usluge vakcinacije i kurativnog savjetovališta.

Služba za pneumoftiziološku zaštitu
Kontakt telefon: 053/333-292

Služba za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku
Živković dr Biljana, doktor medicine - specijalizant radiologije
Kontakt osoba: Petrić Mirko, viši RTG tehničar
Kontakt telefon: 053/333-292

Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu
Kontakt osoba: Nenadić Savo, viši sanitarni tehničar
Kontakt telefon: 053/333-292

Laboratorijska služba
Petrović Branka, diplomirani inženjer hemije
Kontakt telefon: 053/333-292

Ambulante za preventivnu i opštu stomatologiju
(U okviru stomatološke službe radi i specijalista ortodont.)

Mitrović dr Jelena, specijalista dječije i preventivne stomatologije
Mrđa dr Slobodanka, specijalista ortodont
Ratkovac dr Gordana, doktor stomatologije
Budišić dr Zorica, doktor stomatologije

Kontakt osoba: Zelenika Zijada, viša medicinska sestra
Kontakt telefon: 053/333-292 lok. 51

Stomatološka ambulanta Osinja
Živak dr Danilo, doktor stomatologije
Kontakt telefon: 053/325-018
Radno vrijeme: ambulanta radi utorkom i petkom

Centar za mentalno zdravlje (CMZ)
Prim. Petrović dr Đurađ, specijalista neuropsihijatar
Kontakt osoba: Kojić Nada, medicinska sestra
Kontakt telefon: 053/333-292 lok. 43

Centar za fizikalnu rehabilitaciju (CBR)
Nagradić-Pašalić dr Nada, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Kontakt osoba: Zaneti Gordana, viši fizoterapeutski tehničar
Kontakt telefon: 053/333-292 lok. 40

Specijalističko-konsultantivne službe (KSZ) koje su dostupne u DZ Derventa:

Internista
Dermatovenerolog
Pedijatar
Oftalmolog
Medicina rada
Medicinski psiholog

Apoteka pri DZ Derventa
Kontakt osoba: Topić Nada
Kontakt telefon: 053/333-292