JZU Dom zdravlja “Sveti Sava” Oštra Luka

JZU Dom zdravlja “Sveti Sava” Oštra Luka

Oštra Luka, 79 263 Oštra Luka

+387 52 337 182, +387 (0) 65 925 111

+387 52 337 182

dom.zdravlјa.os@gmail.com

08.00-15.00

00.00-24.00

Osnovni podaci o Domu zdravlja:

Direktor: Macura dr Luka
Kontakt osoba: LJiljana Radun, pomoćnik direktora
Broj registrovanih građana:  7 000 stanovnika
Površina koju pokriva DZ: ? km kvadratnih
Ukupan broj zaposlenih: 32
Udaljenost do prve bolnice: 18 km

O Domu zdravlja

Doma zdravlja “Sveti Sava” Oštra Luka ima šest ambulanti. Sve ambulante su funkciji.

Dom zdravlja “Sveti Sava” Oštra Luka pruža slijedeće usluge:

  • Porodična medicina
  • Laboratorijske usluge
  • Hitna medicinska pomoć
  • Ginekologija
  • Pedijatrija
  • Stomatologija
  • Fizijatrija
  • Interna medicina

Porodična medicina

Ambulante porodične medicine u Domu zdravlja “Sveti Sava” Oštra Luka, vode slijedeći ljekari:

Ambulanta 1 – Oštra Luka 
Juričević dr Nataša
Kontakt: 052/337 – 101
Usluge: porodična medicina, laboratorijske usluge, savjetovalište, kućne posjete

Ambulanta 2 – Japra
Milinković Zora. med. tehničar/ doktor dolazi sedmično
Kontakt: 052/480 - 865
Usluge: porodična medicina

Ambulanta 3 – Koprivna
Runjo dr Radoslava
Kontakt: 052/389 - 307
Usluge: porodična medicina

Ambulanta 4 – Kozica
Bunčić dr Rada
Kontakt: 052/337 – 101
Usluge: porodična medicina

Ambulanta 5 – Tramošnja
Runjo dr Radoslava
Kontakt: 052/337 – 101
Usluge: porodična medicina

Ambulanta 6 – Batkovci
Runjo dr Radoslava
Kontakt: 052/337 – 101
Usluge: porodična medicina

Ostale službe

U okviru Doma zdravlja “Sveti Sava” Oštra Luka, pored timova porodične medicine postoje sljedeće službe:

Služba hitne medicinske pomoći
Usluge: Primarna zdravstvena zaštita 00:00 – 24:00
Dežuraju timovi prema utvrđenom rasporedu

Kontakt: 1124,

Higijensko – epidemiološka služba
Usluge: Primarni nivo zdr, zaš.

Laboratorija / jednnom sedmično
Usluge: Primarni nivo zdr, zaš.

Stomatologija
Usluge: Primarni nivo zdr. zaš.

Ginekolog / jednom sedmično

Internista / dva puta mjesečno

Deramatovenerologija / dva puta mjesečno

Neuropsihijatrija / dva puta mjesečno

Fizijatrija